Versio 30.8.2018

YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot koskevat Kyyti-liikennepalvelun käyttöä. Käyttääkseen Kyyti-liikennepalvelua käyttäjän tulee hyväksyä nämä Kyyti-liikennepalvelun käyttöehdot. Käyttäjän tulee lukea nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Kyyti-liikennepalvelun käyttöä.

KYYTI-LIIKENNEPALVELU

Kyyti-liikennepalvelu (“Kyyti”) kuljettaa asiakkaat tekemiensä Kyyti-tilausten perusteella osoitteesta osoitteeseen joko yksi tilattu matka kerrallaan (taksipalvelu) tai yhdistäen eri asiakkaiden tilaamia matkoja samoille autoille ja reiteille (kimppakyytipalvelu). Kyyti-liikennepalvelun tuottaa Kyyti Operointi Oy, joka tilaa siihen tarvittavan kuljetuspalvelun suomalaisilta asianmukaisen luvan omaavilta taksi- ja joukkoliikenneyrityksiltä.

KIMPPAKYYTI

Kimppakyytipalveluluokissa asiakkaan tilaama matka voidaan yhdistää muiden samaan suuntaan kulkevien asiakkaiden tilaamiin matkoihin ja siksi matkan lähtö- ja/tai saapumisajat sekä matka-aika voivat joustavasti muuttua ilmoitettujen rajojen sisällä. Autoille muodostetaan reitit ja aikataulut asiakkaiden määrittelemien lähtö- ja määränpäiden perusteella, ja kuljettaja poimii ja jättää asiakkaat tämän aikataulun mukaan.

TAKSI

Taksipalveluluokissa asiakkaan ilmoittama henkilömäärä kuljetetaan suoraan noutopisteestä määränpäähän eikä autoissa voi olla samanaikaisesti muita asiakkaita.

KYYDIN HINTA

Kyydin hinta ilmoitetaan etukäteen tilauksen yhteydessä. Hinta muodostuu useasta parametristä (mm. lähtöhinta, km-hinta, matkustajamäärä, matkatavaralisä, vuorokaudenaika ja viikonpäivä). Mikäli asiakkaan tilaama kimppakyytimatka todella yhdistyy toisen asiakkaan kanssa, hänelle palautetaan osa maksusta alennuskuponkina, jonka voi käyttää seuraavaan Kyyti-tilaukseen.

KYYDIN TILAAMINEN

Kyyti tilataan etukäteen mobiililaitteisiin ladattavalla sovelluksella. Asiakas sitoutuu maksamaan ilmoitetun hinnan tilauksen yhteydessä, ja maksu veloitetaan asiakkaan sovellukseen tallentamalta maksuvälineeltä matkan päättymisen jälkeen. Maksu suoraan kuljettajalle ei ole mahdollinen. Kunkin sovelluksen tarjoaja määrittelee käytettävissä olevat maksuvälineet, ja käyttäjän on hyväksyttävä kyseisen sovelluksen käyttöehdot.

Ennen tilauksen tekemistä tarkista, että noutopiste, määränpää, haluttu ajankohta, palveluluokka sekä matkustaja- ja matkatavaratiedot ovat oikein Kyyti-tarjouksessa. Huomioi, että vaikka pääsääntöisesti Kyydin noutopiste on määrittelemäsi osoite, se voi joissain tapauksissa (esim. lentoasemalla tai ydinkeskustassa) olla niin sanottu Kyytipiste tai Kyytistop, jonne kootaan ruuhkatilanteissa useita matkustajia.

TILAUKSEN VAHVISTUMINEN

Tilaus vahvistuu vasta, kun kuljettaja kuittaa sen vastaanotetuksi. Tilaukset, joiden lähtö on puolen tunnin sisällä tilaushetkestä, lähtevät suoraan autoille, ja kuljettajan kuittausta odotetaan enintään 4 min. Jos mikään auto ei vastaanota tilausta, se ei vahvistu ja maksusitoumus peruuntuu.

Ennakkotilauksia on mahdollista tehdä aikaisintaan viisi päivää ennen matkan ajankohtaa. Ennakkotilaukset lähtevät autoille viimeistään puoli tuntia ennen aikaisinta lähtöaikaa, jonka jälkeen kuljettajan kuittausta odotetaan enintään 4 min. Jos mikään auto ei vastaanota tilausta, se ei vahvistu ja maksusitoumus peruuntuu.

KYYDIN PERUMINEN JA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

Kyyti-tilauksen voi perua maksutta, mikäli sen tekee viimeistään puoli tuntia ennen aikaisinta mahdollista noutoaikaa tai ennen kuin kuljettaja on vastaanottanut tilauksen. Kuljettajan vastaanotettua tilauksen sen perumisesta voidaan veloittaa maksu.

Jos asiakas jättää tilaamansa kyydin käyttämättä ilman perumista, tilauksesta veloitetaan kiinteä noutomaksu korvaukseksi auton turhasta varaamisesta.

MAKSUNPALAUTUKSET

Maksua ei palauteta virheellisesti tilatuista matkoista. Tarjoamme täyden maksupalautuksen, jos tilatun palvelun tuottaminen epäonnistuu muusta kuin asiakkaasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi vaikeat sääolosuhteet, poikkeukselliset liikenneolosuhteet, työtaistelut yms.

ASIAKKAAN NOUTAMINEN

Reaaliaikaisesti päivittyvä noutoaika näytetään asiakkaalle, kun kuljettaja on vastaanottanut tilauksen. Tämän jälkeen asiakas voi myös seurata auton saapumista sovelluksen kartalla. Huomioithan, että kimppakyydissäkin Kyyti voi tulla nopeasti, joten ole valmis lähtemään milloin tahansa tarjotun aikaikkunan sisällä. Ole ilmoitetussa noutopisteessä ilmoitettuna noutoaikana. Kyyti ei voi odottaa yksittäistä asiakasta yli luvatun noutoajan, koska Kyydin pitää pysyä muille asiakkaille lupaamassaan aikataulussa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa meille puhelinnumeronsa tallentamalla se sovelluksessa, jotta voimme saada hänet kiinni, mikäli noutopisteen sijainnissa on epäselvyyttä ja kuljettaja ei löydä asiakasta. Mikäli auto on paikalla ilmoitetun mukaisesti, mutta asiakas ei, eikä meillä ole asiakkaan puhelinnumeroa, kuljettaja joutuu jatkamaan matkaa ilman asiakasta eikä maksua tällöin palauteta.

Kun kuljettaja on vahvistanut tilauksen, asiakkaan on mahdollista soittaa suoraan sovelluksesta joko kuljettajalle tai kuljetusyrityksen palvelunumeroon, mikäli kyydin saapumisessa ilmenee ongelmia. Kyseessä voi alueesta riippuen olla maksullinen palvelunumero.

TILAUSNUMERO TOIMII LIPPUNA

Tilausnumero toimii matkalippuna, ja sinun tulee esittää tai kertoa se kuljettajalle ennen kuin nouset kyytiin. Lippu on voimassa siinä mainittuun saapumisosoitteeseen saakka. Lippu tulee säilyttää koko matkan ajan. Jos tilaat kyydin toiselle henkilölle, hänen tulee myös kertoa kyydin tilausnumero kuljettajalle.

MAKSU PERITÄÄN KAIKISTA HENKILÖISTÄ

Kaikkien matkustajien määrä on ilmoitettava tilausta tehtäessä, myös lasten, ja näistä peritään maksu. Kyyti-lippu oikeuttaa matkaan ainoastaan tilauksessa ilmoitetulle matkustajamäärälle.

Tilauksen matkustajamäärää ei voi tilauksen jälkeen enää muuttaa. Kyyti-kuljettaja ei voi toimia itsenäisesti matkustavien lasten tai muiden apua tarvitsevien henkilöiden avustajana tai saattajana. Jos matkustaja tarvitsee saattajan, hänet pitää myös ilmoittaa matkustajaksi tilauksessa. Vanhemmat tai huoltajat ovat täydessä vastuussa alaikäisten toimista, vaikka lapsi matkustaisi ilman saattajaa.

MATKATAVARAT

Kaikkien muiden matkatavaroiden kuin käsimatkatavaroiden määrä on ilmoitettava tilausta tehdessä. Käsimatkatavara on pidettävä sylissä tai jaloissa häiritsemättä muita matkustajia. Yksi matkatavarayksikkö vastaa normaalikokoista matkalaukkua. Myös päivittäistavaraostokset luetaan matkatavaraksi, jos niitä ei voi pitää sylissä tai jaloissa viemättä tilaa muilta matkustajapaikoilta. Myös rollaattori, lastenrattaat, taittopyörä tai pyörätuoli, jotka voidaan taittaa pieneen tilaan, vastaavat kukin yhtä matkatavarayksikköä ja ne tulee aina ilmoittaa matkatavaroina tilausta tehdessä. Matkatavaroista voidaan periä maksuja. Kuljettajalla on oikeus olla ottamatta kyytiin asiakasta, jonka matkatavaroiden määrä ylittää tilauksessa ilmoitetun.

Tavaroita, joita ei koskaan tule laittaa tavaratilaan ovat mm. valuutta, arvokkaat arvopaperit kuten shekit, joukkovelkakirjat tai maksumääräykset, passit, ajokortit, todistukset, korut, kannettava elektroniikka kuten kamerat, matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, tabletit ja muut särkyvät esineet sekä lääkkeet ja koti- ja autonavaimet. Kaikki tavaratilassa kuljettavat matkatavarat tulee olla pakattuna siten, että ne kestävät normaalia käsittelyä ja mahdollista siirtymistä rahtitilassa matkan aikana. Ilmoita kuljettajalle etukäteen, jos matkatavaroissasi on herkästi särkyvää tai erityisen arvokasta sisältöä. Emme kuljeta vaarallisia matkatavaroita. Varaamme oikeuden pyytää sinua avaamaan laukkusi kuljettajan tai muun yhtiön toimihenkilön tarkastusta varten sinun läsnä ollessasi, jos turvallisuussyistä sen arvioidaan olevan välttämätöntä.

Matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta tulee ilmoittaa Kyydin asiakaspalveluun joko sovelluksesta suoraan tai sähköpostitse [email protected]. Emme korvaa hävinneitä tai rikkoutuneita matkatavaroita, jos ilmoitusta ei ole tehty. Kyydin enimmäiskorvausvastuu matkatavaroiden osalta on rajattu 200 euroon.

PYÖRÄTUOLIASIAKKAAT

Pyörätuolin kuljettaminen on mahdollista, mutta pyörätuoli on ilmoitettava matkatavaroissa ja taitettava tavaratilaan. Kyyti ei tarjoa asiakkaan saattopalvelua, joten varauduthan siihen, että jos tarvitset avustajaa joko lähtö- tai saapumisosoitteessa, kuljettaja ei voi toimia avustajana.

LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkien kuljettaminen on mahdollista, mutta lemmikit on ilmoitettava matkatavaroissa (yksi lemmikki vastaa yhtä matkatavarayksikköä) ja niistä voidaan periä lisämaksu. Kuljettaja voi kieltäytyä kuljettamasta lemmikkejä, joiden voidaan perustellusti olettaa aiheuttavan häiriötä tai olevan vaaraksi muille matkustajille tai kuljettajalle. Kyyti ei vastaa matkustajalle mahdollisesti aiheutuvista allergisista reaktioista, joita kuljetettavat tai aikaisemmin kuljetetut lemmikkieläimet voivat matkustajalle aiheuttaa.

TUPAKOINTI KYYDISSÄ EI OLE SALLITTU

Kyyti-autoissa ei saa tupakoida tai käyttää sähkötupakkaa. Kuljettaja voi vaatia matkustajaa poistumaan kyydistä, mikäli tämä ei noudata tupakointikieltoa eikä välittömästi lopeta tupakointia kuljettajan pyynnöstä.

ALKOHOLIN KÄYTTÖ KYYDISSÄ EI OLE SALLITTU

Kyyti-autoissa ole ei sallittua nauttia alkoholijuomia eikä käyttää huumaavia aineita. Kuljettaja voi vaatia matkustajaa poistumaan kyydistä, jos tämä ei noudata tässä mainittua kieltoa. Huumaavien aineiden käytöstä tehdään myös ilmoitus poliisille.

AUTON SOTKEMISESTA JA VAHINGOITTAMISESTA PERITÄÄN KORVAUS

Mikäli asiakas aiheuttaa auton likaantumisen (esim. pahoinvoinnin seurauksena) tai vaurioittaa autoa, on asiakas velvollinen korvaamaan siivous- ja korjauskulut suoraan kuljetusyritykselle. Kuljettaja voi veloittaa korvauksen asiakkaalta suoraan autossa tai lähettää laskun jälkikäteen. Asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä Kyydin asiakaspalveluun, jos korvausvaatimuksessa on epäselvyyksiä.

EI HÄIRINTÄÄ KYYDISSÄ

Kyydillä on nollatoleranssi kaikenlaisen häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen suhteen. Kuljettajalla on velvollisuus poistaa kyydistä asiakas, joka häiritsee muita matkustajia tai kuljettajaa seksuaalisesti, rasistisesti tai muulla epäsopivalla tavalla, eikä kehotuksesta huolimatta välittömästi lopeta häirintää. Häirintää on käytös, jonka kohde tulkitsee häirinnäksi, loukkaavaksi tai muutoin epäasialliseksi. Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä ottamasta kyytiin asiakasta, joka käyttäytyy aggressiivisesti tai tavalla, jonka perusteella hänen voidaan ilmeisesti olettaa häiritsevän tai olevan vaaraksi muille matkustajille. Kuljettajalla on oikeus estää edellä kuvatulla tavalla kanssamatkustajaa häirinnyttä asiakasta poistumasta kyydistä samassa osoitteessa kuin häirinnän kohteeksi joutunut asiakas, jos kuljettajan harkinnan mukaan häirinnän kohteeksi joutuneen turvallisuus olisi muuten uhattuna. Kyyti pidättää oikeuden olla ottamatta kyytiin asiakasta, joka on aiemmin Kyytiä käyttäessään syyllistynyt edellä kuvattuun häirintään eikä ole kehotuksen saatuaan lopettanut häiritsevää tai epäasiallista käyttäytymistä. Edellä kuvatuissa tilanteissa kyydistä poistetuille tai kyydistä jätetyille ei korvata maksetun kyydin hintaa.

MATKAKETJUT

Jos käytät Kyytiä osana matkaa (esim. jatkaaksesi matkaa toisella liikennepalvelulla), varmistathan riittävän vaihtoajan kulkuvälineestä toiseen vaihtaessasi. Kyyti rajaa korvausvastuunsa Kyyti-liikennepalvelun hintaan, jos myöhästyt jatkoyhteydestä. Vaikka pyrimme täsmällisyyteen ilmoitetuissa ajoissa, emme voi taata minuuttiaikataulua, emmekä hyvitä kyydin hintaa vähäisissä myöhästymisissä. Jos haluat varmistua, että saavut määränpäähäsi ajoissa, tee kyytitilaus asettamalla saapumisaika lähtöajan sijaan.

PALAUTTEET JA REKLAMAATIOT

Palautteet ja reklamaatiot koskien Kyyti-liikennepalvelua on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Palautetta voi lähettää myös tilaussovelluksen kautta ja osoitteessa support.kyyti.com.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Rekisterinpitäjänä toimii asiakkaan käyttämän tilaussovelluksen tarjoaja. Käyttääkseen Kyyti-liikennepalvelua käyttäjän on hyväksyttävä tilaussovelluksen tarjoajan tietosuojaselosteen mukainen henkilötietojen käsittely. Tilaussovelluksen tarjoaja luovuttaa Kyyti Operointi Oy:lle kyytitilausten toimittamiseen välttämättä tarvittavia henkilötietoja. Tietojen käsittelystä on sovittu Kyyti Operointi Oy:n ja tilaussovelluksen tarjoajan välillä.

Toistaiseksi Kyyti-liikennepalvelua voi tilata vain Kyyti Operointi Oy:n omalla Kyyti-sovelluksella ja ainoa rekisterinpitäjä on tällöin Kyyti Operointi Oy. Kyyti Operointi Oy:n Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artikloiden mukainen tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.kyyti.com/privacy.