Versio 31.8.2018

YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot koskevat Kyyti-sovelluksen käyttöä sekä Kyyti-sovelluksesta saatavien palveluiden tarjoajien ja käyttäjien välisiä vastuita ja sitoumuksia. Käyttääkseen Kyyti-sovellusta ja ostaakseen sillä palveluja käyttäjän tulee hyväksyä Kyyti-sovelluksen käyttöehdot sekä Kyyti Operointi Oy:n tietosuojaselosteen mukainen henkilötietojen käsittely. Käyttäjän tulee lukea nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Kyyti-sovelluksen käyttöä.

KYYTI-SOVELLUS ON LIIKKUMISPALVELU JA YHDISTÄMISPALVELU

Kyyti-sovellus tarkoittaa mobiililaitteisiin (Android ja iOS) ladattavaa Kyyti Operointi Oy:n omistamaa sovellusta nimeltä Kyyti, joka tarjoaa tietoa eri liikennepalveluista ja jonka kautta voi tilata tai ostaa näitä palveluja. Kyyti-sovellus on liikennepalvelulain tarkoittama liikkumispalvelu ja yhdistämispalvelu.

KYYTI-SOVELLUKSELLA VOI OSTAA PALVELUJA

Kyyti-sovelluksella voi ostaa Kyyti Operointi Oy:n omaa Kyyti-liikennepalvelua ja muita liikennepalveluja, joiden jälleenmyynnistä Kyyti Operointi Oy on sopinut kyseisten palveluntarjoajien kanssa.

PALVELUT MAKSETAAN KYYTI-SOVELLUKSEN TARJOAMILLA MAKSUTAVOILLA

Tilattujen palvelujen maksuvelvollisuus syntyy, kun käyttäjä vahvistaa tilauksen. Kyyti-sovelluksella ostettavien palvelujen myyjä on Kyyti Operointi Oy. Käyttäjä voi tallentaa käyttäjätililleen yhden tai useamman maksuvälineen. Maksuvälineiden yksityiskohtaiset tiedot eivät tallennu Kyyti-sovelluksen asiakasrekisteriin vaan tiedot tallentaa käyttämämme maksuvälittäjä, joka ilmoitetaan sovelluksessa. Maksu veloitetaan käyttäjän valitsemalta maksuvälineeltä, joka voi olla esimerkiksi automaattinen veloitus luottokortilta.

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TILATTAVAN PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Kun ostat tai tilaat Kyyti-sovelluksessa tarjolla olevaa palvelua ensimmäisen kerran, sinun on ensin hyväksyttävä kyseisen palvelun käyttöehdot. Käyttöehdot tai niiden sijainti esitetään käyttäjälle sovelluksessa. Käyttäjän tulee lukea käyttöehdot huolellisesti ennen palvelun käyttöä. Ostamalla tai tilaamalla Kyyti-sovelluksessa palvelun käyttäjä tekee sitovan tilauksen kyseisestä palvelusta niillä ehdoilla, jotka Kyyti-sovelluksessa tilauksen yhteydessä käyttäjälle esitetään. Eri palveluiden ehdot ja toimitusprosessit voivat vaihdella.

KYYTI TOIMITTAA PALVELUN KÄYTTÖÖN TARVITTAVAT TIEDOT

Ostaessaan Kyyti-sovelluksella palvelun käyttäjä saa Kyyti-sovellukseen palvelun käyttöönottoon tarvittavat tiedot (mm. lippu tai muu tunniste) sekä kuitin ostosta. Kuitin voi halutessa tilata myös sähköpostiin. Myydessään muiden palveluja Kyyti Operointi ei vastaa palvelun tarjoajan toimittamien tietojen oikeellisuudesta. Kyyti Operointi vastaa ainoastaan sen itse tarjoaman Kyyti-liikennepalvelun tietojen oikeellisuudesta.

PALVELUN TARJOAJA VASTAA PALVELUN TOIMITTAMISESTA

Palvelun tarjoaja toimittaa käyttäjän tilaaman palvelun omien käyttöehtojensa mukaisesti. Kyyti-sovelluksessa annetaan ohjeet palvelun käyttöön siten, kuin palvelun tarjoaja on ohjeistanut. Myydessään muiden palveluja Kyyti Operointi ei vastaa palvelun tarjoajan toimituksessa tapahtuneista virheistä. Kyyti Operointi vastaa ainoastaan sen itse tarjoaman Kyyti-liikennepalvelun toimittamisesta Kyyti-liikennepalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Kyyti-liikennepalvelun käyttöehdot on luettavissa osoitteessa www.kyyti.com.

KÄYTTÄJÄ VASTAA TILAUKSEN TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA

Käyttäjä on vastuussa tilauksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja tilauksessa tekemistään virheistä. Palvelun tilausta tai ostamista ei voi perua käyttäjän virheellisesti antamien tietojen perusteella. Palveluiden perumismahdollisuudet vaihtelevat ja ne kerrotaan kunkin palvelun käyttöehdoissa. Tarkistathan huolellisesti Kyyti-sovelluksessa tekemäsi tilauksen oikeellisuuden ennen tilauksen vahvistamista.

KÄYTTÄJÄN ON VARMISTETTAVA SOVELLUKSEN TOIMIVUUS HYVISSÄ AJOIN

Käyttäjän tulee aina hyvissä ajoin varmistaa, että hän saa tarvittavat tiedot ja tunnisteet näkyviin Kyyti-sovelluksessa. Jos käyttäjän puhelimesta on akku loppu tai sovellus ei toimi ja hän ei voi osoittaa palvelun käyttöoikeutta, hänen on osoitettava se vaihtoehtoisella tavalla tai ostettava palvelun käyttöoikeus muulla tavalla jos mahdollista. Vaihtoehtoinen tapa palvelun käyttöoikeuden todentamiseksi on kerrottu kunkin palvelun käyttöehdoissa ja ohjeissa ja se vaihtelee eri palveluiden välillä. Mikäli voidaan osoittaa, että käyttäjällä oli voimassaoleva palvelun käyttöoikeus, joka ei hänestä riippumattomasta syystä avautunut Kyyti-sovelluksessa, hänelle hyvitetään muulla tavalla hankitun käyttöoikeuden hinta lahjakorttina, jonka voi käyttää palveluiden ostoon Kyyti-sovelluksessa.

PALAUTTEET JA REKLAMAATIOT

Palautteet ja reklamaatiot koskien Kyyti-sovellusta on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Palautetta voi lähettää myös sovelluksen asiakaspalvelun kautta tai osoitteessa support.kyyti.com. Samalta sivulta löytyy myös ohjeita Kyyti-sovelluksen käyttämiseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kyyti Operointi Oy kerää käyttäjien henkilötietoja. Käyttääkseen Kyyti-sovellusta käyttäjän on hyväksyttävä Kyyti Operointi Oy:n Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artikloiden mukaisen tietosuojaselosteen mukainen henkilötietojen käsittely. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.kyyti.com/privacy.